Afspraken - Meerburg

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Afspraken

Afspraken

Geen enkele amateurvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen onze vereniging hebben we hier al een aantal jaren mee te maken. Het aantal vrijwilligers loopt terug en we moeten steeds meer zelf doen als vereniging, waardoor de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt. We kunnen daarom ook wel wat hulp gebruiken.

Om te voorkomen dat dit op termijn echt consequenties heeft voor het voortbestaan van onze vereniging maakt het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel uit van het lidmaatschap van onze vereniging. Hiermee bereiken we dat we samen zorgdragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging zodat het voortbestaan van de vereniging wordt gewaarborgd.

Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ zorgen we ervoor dat het plezier in de vrijwilligersfuncties en –taken blijft, zodat de continuïteit van de vereniging niet in het geding komt. Wij rekenen er op dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt die hij of zij kan nemen, zodat we met elkaar onze mooie vereniging in stand houden.

Het uitgangspunt daarbij is dat we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken en dat de Meerburg-identiteit boven alles blijft bestaan.

SAMENWERKEN

Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Samenwerken, samen de vereniging opbouwen, onderhouden en samen succesvol zijn. Omdat de vrijwilligers het fundament van Meerburg vormen is het van groot belang dat er een gedegen vrijwilligersbeleid bestaat. Door de groei, die we als vereniging nog steeds doormaken, en het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, waren wij binnen onze vereniging genoodzaakt tot het opzetten van het vrijwilligersbeleid.

COMMUNICATIE

Via de website www.vvmeerburg.nl zullen de leden regelmatig op de hoogte worden gehouden van de aanwezige functies of taken die beschikbaar zijn. Ook benaderen we natuurlijk ouders langs de lijn, telefonisch of andere sociale media om de mogelijkheden te onderzoeken 

UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten van dit vrijwilligersplan zijn eenvoudig:

  1. Je MAG lid worden van MEERBURG;
  2. Je hebt dan RECHT op het trainen en het spelen van wedstrijden;
  3. Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van MEERBURG.

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen we dit natuurlijk graag. Dit kan door een mail te sturen naar vrijwilliger@vvmeerburg.nl Je kunt ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.

OP WIE HEEFT DIT PLAN BETREKKING?

Het vrijwilligersbeleid heeft betrekking op alle spelende leden van Meerburg. We maken dan onderscheid tussen functies en taken:

  • Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld wedstrijdcommissielid, trainer, teammanager, scheidsrechter, verschillende commissies etc.);

  • Vrijwilligers teamgebonden taak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid één of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren ten behoeve van het team die een meer incidenteel karakter hebben (bijvoorbeeld bardienst, keukendienst, vlaggen als ass. scheidsrechter, organiseren van activititeiten ed.).

WELKE BIJDRAGE VERWACHT MEERBURG?

Uitgangspunt is dat ieder spelend lid, dan wel de ouder(s) of verzorger(s) van de jeugdleden (JO08 t/m JO19), tenminste één vrijwilligersfunctie of één of meerdere vrijwilligerstaken vervult.

Ouder(s) en verzorger(s) van jeugdleden jonger dan 16 jaar worden geacht een vrijwilligers teamgebonden taken te vervullen.

Jeugdleden ouder dan 16 jaar) kunnen vrijwilligers teamgebonden taken uitoefenen maar juridisch gezien zijn het hun ouder(s) of verzorger(s) die als wettelijke vertegenwoordiger van het actieve lid verantwoordelijk worden gesteld voor het invullen van de vrijwilligers teamebonden taken van de vereniging. 

Senioren (vanaf 18 jaar en ouder) komen alleen in aanmerking voor een vrijwilligersfunctie om één of meerdere functies met een permanent karakter uit te voeren (bijvoorbeeld wedstrijdsecretariaat commissielid, trainer, teammanager, scheidsrechter, etc.) met als doel de eigen ervaringen te delen met jongere leden binnen de vereniging. Het fluiten van een wedstrijd in alle leeftijdscategorieën of het begeleiden daarvan is daar een belangrijk onderdeel van. De leeftijd coördinatoren dienen toe te zien dat samen met de scheidsrechter coördinator en scheidsrechterbegeleiders de senioren op de benodigde wedstrijden worden voorbereid en ingedeeld.

Van alle spelenden leden binnen het gezin worden geacht minimaal één vrijwilligersfunctie of één of meerdere vrijwilligerstaken te vervullen. Geen functie of taken uitvoeren bestaat bij Meerburg niet. De kans is dan groot dat we het lidmaatschap eenzijdig opzeggen. Dan moet er sprake zijn van onwil en niet van overmacht. 

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

Wij helpen je op weg met een ervaren vrijwilliger die alles over de functie of taken kan vertellen. Meerburg verzorgt ook opleidingen op diverse gebieden zodat vrijwilligers een goede invulling aan hun functie of taak kunnen geven. Denk hierbij aan trainers- en scheidsrechters-cursussen en opleidingen voor de kantine. Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier vrijwilliger in te vullen. Ook houden wij ieder jaar een vrijwilligers BBQ en thematische avonden waarin voornamelijk vrijwilligers aan mee kunnen doen. Natuurlijk voorzien van een hapje en een drankje. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!