Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

FAQ rondom COVID19 (coronavirus)

FAQ rondom COVID19 (coronavirus)

De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij als vereniging middels uitvoerige protocollen eenvoudig in flyers vertaald naar de praktijk. De gemeente ziet er ook nog op toe dat het complex ‘coronaproof’ is en blijft. Wij zullen ons als vereniging moeten schikken in deze protocollen. 

In eerste instantie zijn we als vereniging ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op onze accommodatie. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij onze verengingin, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels. Als bestuur overleggen wij dagelijks over de situatie om goede inschattingen te kunnen doen om de maatregelen nog afdoende zijn of aangepast moeten worden.

Bij een positieve test binnen een team tijdens de competitie, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als spelers tijdens een wedstrijd niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je eigen verantwoordelijkheid!

Komt een team na het bron- en contactonderzoek in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden dan nemen wij contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Lees meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen dan nemen wij contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Lees meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Reservespelers en kaderleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. De kaderleden moeten hierop toezien in woord en daad.

Onze sportkantine, clubgebouw en terras vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5m afstand tussen bezoekers (tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de volgende verplichtingen:

 • Reserveren (bij meer dan x aantal bezoekers)
 • Gezondheid checken (invullen vragenlijst onder QR code)
 • Placeren (plekken in de sportkantine worden aangewezen)
 • Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD via onze QR code vragenformulier. Het gaat daarbij om:


Volledige naam
Datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek
E-mailadres
Telefoonnummer
Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens voor evt. bron- en contactonderzoek

Bekijk het volledige protocol van de KHN of lees hieronder meer over in het protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF.

Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.

Verwachten we buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht om uit te voeren. Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van de activiteit, hiervoor zijn markeren op de hekken aangebracht. Bij het bekijken van sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zit of staanplaats. Het aantal toeschouwers van 250 is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Deze aantallen gelden in ons geval per wedstrijdlocatie, omdat in ons geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speel- of wedstrijdvelden op de accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

Lees meer informatie in het protocol ‘verantwoord sporten’.

 • We proberen zoveel mogelijk de trainingen en wedstrijden te spreiden over de speeldagen en eventueel uit te wijken naar andere dagen
 • We gebruiken ook geplande momenten om te trainen en wedstrijden te spelen. We onderzoeken nog of we ook naar de woensdagmiddag voor de pupillen en vrijdagavond voor jeugd/senioren kunnen uitwijken.
 • Met alle teams zijn afspraken gemaakt over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en doucheruimte. Op de website wordt dit ook duidelijk gecommuniceerd.
 • We laten voetballers t/m O12 omgekleed naar de sportaccommodatie komen en na afloop thuis douchen. Dit zal gelden voor thuisspelende maar ook uitspelende teams.
 • Wij vragen iedereen (o.a. ouders) om de kleedaccommodatie niet te betreden wanneer dit niet noodzakelijk is.
 • Wij vragen iedereen (o.a. ouders) om de teamtas en wasschema van de wedstrijdkleding niet toe te passen maar deze mee te geven en door de spelers/ speelsters zelf te laten wassen.
 • Wij vragen ook iedere speler/scheidsrechter om zelf een bidon/drinkfles voor tijdens de wedstrijd/rust mee te nemen
 • Indien nodig bij bijv. slecht weer: creëer we een plek waar door de scheidsrechter de spelerspascontrole en het voorbereidende gesprek met de club-assistenten kan plaats vinden
 • Wij verwerken de kleedkamer-indeling in Sportlink_Club en deze worden ook zichtbaar op Voetbal.nl en in het wedstrijdprogramma op de website en informatieschermen. Voetballers en trainers kunnen dan thuis al zien of zij wel/geen kleedkamer tot hun beschikking hebben.
 • Wij plaatsen maatregelen door middel van eenvoudige duidelijke posters met daarop QR code over de accomodatie, sportkantine en commissiekamer zodat iedereen, indien dit nodig is, zich kan aanmelden om mee te doen aan het bron en contactonderzoek. Deze maatregele is geheel AVG proof.

Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Lees meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.

We hebben goede afspraken met de beheerders en schoonmaak onderhoudsploeg over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Wij zorgen in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken. Ook wijzen wij leden en bezoekers via de posters om alert te zijn om mogelijke besmettingshaarden zoals hekwerken, toiletzittingen, et cetera.

De meeste maatregelen vanuit de overheid en de KNVB zijn van algemene aard en gelden voor iedereen. Voor een aantal G-voetballers is de situatie toch wat complexer. Daarom lees als begeleiders van het G-voetbal onderstaande punten aandachtig door voordat de competitie weer begint.

Vervoer

Voor clubs die met busjesvervoer gaan, bekijk de regels van groepsvervoer.

Chronisch zieken

Risicogroepen (mensen met onderliggende aandoeningen) moeten zelf het risico analyseren of door ouders en verzorgers lasten analyseren of zij zich in een sportomgeving of in groepen kunnen begeven. Zijn de spelers hier wel zelfstandig toe in staat? Anders ligt hier een rol voor de coördinator G-voetbal.

Regels woonvormen

Woonvormen hanteren verschillende regels c.q. protocollen voor hun bewoners. Zorg dat er goede afstemming plaatsvindt met de woonvormen waar de voetballers verblijven. Dit voorkomt onduidelijkheid en teleurstellingen.

1,5 meter

Tijdens het voetballen hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden. Voor spelers vanaf 18 jaar geldt dat voor en na de wedstrijd (bijvoorbeeld kleedkamer en kantine) 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden.

Begeleiding die ook in de zorg werkzaam is

Voor trainers en begeleiders werkzaam in de zorg is het goed om met de werkgever contact op te nemen of je mag functioneren buiten de werkomgeving.

Doelgroep

De algemene regels gelden hier. Gemeenten maken afspraken met verenigingen, dus hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Als de protocollen niet gehandhaafd kunnen worden, dan is voetballen simpelweg niet verstandig vanwege de gezondheidsrisico’s.

Ja. Alle amateurvoetbalcompetities blijven ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema. Het is veilig en verantwoord om te blijven voetballen, mede dankzij de protocollen die de afgelopen periode zijn opgesteld en uitgevoerd om een verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken en te houden. Ook is het geen garantie dat er over drie weken wel weer met publiek gevoetbald mag worden. Daarom blijven we voetballen, zolang het mogelijk en verantwoord is.

Vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de wedstrijden/trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

Nee. Ouders van scheidsrechters (t/m 19 jaar) die hun kind naar een wedstrijd rijden zijn noodzakelijk voor de organisatie van wedstrijden en vallen niet onder toeschouwers en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd.

Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd. 

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

Nee. Sportbeoefening is hierop uitgezonderd. Een voetbalteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Voor en na afloop van de training/wedstrijd geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor sporters vanaf 18 jaar wel.

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen t/m 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden deze maatregelen wel. Dus ook voor en na het sporten.

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:

 • Wedstrijdsecretariaat
 • Bestuurskamer
 • Operationeel commissie overleg
 • Eigen trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
 • Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven. Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.

Het kabinet heeft maandagavond 14 december aangekondigd dat Nederland voorlopig t/m 19 januari 2021 in ‘lockdown’ gaat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!